Bông vòm lõm thạch cao TP-V301

335 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V301
  Kích thước: 
D-2900mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong