Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT42

439 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT42
  Kích thước: 
L1850mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong