Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX36-B

272 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX36-B
  Kích thước: 
phi 430
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong