Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX06

601 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX06
  Kích thước: 
phi 220
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong