Cục kê bê tông TP-CKX08

273 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX08
  Kích thước: 
20,25,30mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong