Cục kê bê tông -CKX07

288 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX07
  Kích thước: 
30,35,40mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong