BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC16

281 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC16
  Kích thước: 
D1400mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG