Bông trần thạch cao TP-BT277

286 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT277
  Kích thước: 
655mmx655mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong