Bông trần thạch cao TP-BT250

281 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT250
  Kích thước: 
400x400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong