Bông trần thạch cao TP-TC14

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC14
  Kích thước: 
D-950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong