Bông trần thạch cao TP-BT275

314 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT275
  Kích thước: 
615mmx615mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong