Bông trần thạch cao TP-BT249

490 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT249
  Kích thước: 
1100x1100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong