Bông trần thạch cao TP-BT248

221 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT248
  Kích thước: 
630x630mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong