Bông góc thạch cao TP-KT71

260 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-KT71
  Kích thước: 
L1940mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong