BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G84-L

213 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G84-L
  Kích thước: 
800mm x 800mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG