PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX21

332 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX21
  Kích thước: 
1430mmx200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong