PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX17

556 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX17
  Kích thước: 
L-1850mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong