PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX18

346 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX18
  Kích thước: 
L-1100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong