Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CT42-R865

264 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT42-R865
  Kích thước: 
R865
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong