Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM56-R

294 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM56-R
  Kích thước: 
R-250/550/750/870/1250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong