Phào chỉ bo cong thạch cao TP-TC06-R1620

256 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC06-R1620
  Kích thước: 
R1620
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong