Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM54-R

283 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM54-R
  Kích thước: 
R-250/450/550/750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong