Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM56-LOM-R

282 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM56-LOM-R
  Kích thước: 
R-550/750/1140/1800/2060
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong