Phào chỉ bo cong thạch cao TP-TC06-R1050

283 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC06-R1050
  Kích thước: 
R1050
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong