Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-TC-CA06-R1620

243 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC-CA06-R1620
  Kích thước: 
R-1620
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong