Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CT-CA41-LOI-R1825

244 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT-CA41-LOI-R1825
  Kích thước: 
R-1825
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong