Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CT-CA39-R1290

242 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT-CA39-R1290
  Kích thước: 
R-1290
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong