Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CM-CA59-R750

232 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM-CA59-R750
  Kích thước: 
R-750
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong