Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-CT-CA39-R800

246 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT-CA39-R800
  Kích thước: 
R-800
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong