Bông trần thạch cao TP-BT227-S

268 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT227-S
  Kích thước: 
D-900mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong