Thạch cao dát vàng TP-CT40-DV

314 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT40-DV
  Kích thước: 
L1900mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong