Phù điêu thạch cao TP-PDX15(TC)

360 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX15(TC)
  Kích thước: 
200x820
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong