Phù điêu thạch cao TP-PDX17(TC)

373 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX17(TC)
  Kích thước: 
250x650
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong