Phù điêu thạch cao TP-PDX23(TC)

333 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX23(TC)
  Kích thước: 
400x1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong