Phù điêu thạch cao TP-PDX24(TC)

363 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-PDX24(TC)
  Kích thước: 
700x1800
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong