PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX20

296 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX20
  Kích thước: 
1900mmx145mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong