PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM16

285 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM16
  Kích thước: 
1950mm x 90mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG