Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC50

395 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC50
  Kích thước: 
50mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong