PHÀO CHỈ XI MĂNG HOA VĂN TP-CX16

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX16
  Kích thước: 
L-2005mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong