Phào chỉ bo cong thạch cao TP-TC05-R1000

273 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC05-R1000
  Kích thước: 
R1000
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong