Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM56-LOI-R

285 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM56-LOI-R
  Kích thước: 
R-870/1200/1800/2060
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong