Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM42-R

294 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM42-R
  Kích thước: 
R-350/800
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong