Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM55-R410

284 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM55-R410
  Kích thước: 
R410
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong