Phào chỉ bo cong thạch cao TP-CM55-R450

288 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM55-R450
  Kích thước: 
R450
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong