Phào chỉ bo cong thạch cao chống ẩm TP-TC-CA06-R1200

337 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-TC-CA06-R1200
  Kích thước: 
R-1200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong