Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX27-A

225 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX27-A
  Kích thước: 
phi 250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong