Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX27-B

336 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX27-B
  Kích thước: 
phi 300
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong