Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX22

260 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX22
  Kích thước: 
phi 250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong