Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX24

340 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX24
  Kích thước: 
phi 320
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong