Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX60

234 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX60
  Kích thước: 
Phi 500
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong